Misja CES

Misją firmy Clever Equine Solutions jest działalność na rzecz usprawnienia pracy w stajniach poprzez łączenie wiedzy technologicznej, innowacyjnych pomysłów i doświadczenia w zakresie funkcjonowania ośrodków jeździeckich.

Usprawnianie pracy ma miejsce na drodze automatyzacji: konstruowania innowacyjnych urządzeń dla branży jeździeckiej. Projektowanie odbywa się ze szczególną troską o zdrowie koni i ludzi. Celem jest minimalizacja ekspozycji na szkodliwe i uciążliwe warunki pracy. Jednym z rozwiązań jest zastosowanie bezemisyjnych urządzeń elektrycznych.